Service och kvalitetsservice

Service först – Apirosport skapar kunder, inte försäljningar

Att du känner dig nöjd och trygg med den utrustning vi levererat är vårt främsta servicemål. Vårt serviceteam består av vår servicechef och sex stycken servicetekniker som utgår från Helsingborg/Malmö, Göteborg och Stockholm för att du ska få så snabb handläggningstid och service som möjligt.

Under de senaste tre åren har vi satsat väldigt mycket på att förbättra vår service och tillgänglighet för våra kunder och detta har bland annat resulterat i att:

  • Vi förkortat våra ledtider vid service- och reparationsärenden med 334 % och ligger nu bättre till än de mål som vi satte upp från början.
  • Vi minskat antalet öppna serviceärenden med drygt 53 % – trots att försäljning och expansion under samma period ökat med 57 %.
  • Våra lager har blivit fler, större och mer välfyllda. Idag har vi vårt huvudlager i Helsingborg samt två reservdelslager i Stockholm och Göteborg. Till detta har vi också våra sex servicebilar.

Vår service i siffror

Inom branschen finns det ett par nyckeltal som de flesta leverantörer arbetar mot och som blivit två viktiga benchmarking-värden vad gäller servicenivå: Time To Service (TTS) och First Time Fix Rate (FTFR). TTS mäter tiden mellan en inkommen felanmälan fram tills det att felet är avhjälpt och åtgärdat. Här strävar de flesta i branschen på att ligga inom 72h. FTFR anger i procent hur många serviceärenden som blivit åtgärdade och lösta på första besöket. Här strävar branschen efter att nå 90 %.

Våra aktuella siffror för helåret 2018:
  • TTS: 66.6h
  • FTFR: 95.1 % (siffror från mars månad)

Vi är riktigt stolta över vad vi åstadkommit under de senaste tre åren och vi jobbar ständigt med att sätta upp nya mål för att bli bättre.

 

Apirosports kvalitetsservice

Förebyggande service av maskiner och utrustning är i de allra flesta fall den bästa investeringen för din anläggning – på så sätt är du alltid ett steg före. Att sköta om sin träningsutrustning har bara fördelar: driftsäkerheten ökar, maskinerna får en ökad livslängd och därmed ett högre restvärde vid eventuell vidareförsäljning eller återköp. Dessutom får du som gymägare en förbättrad kostnadskontroll och högre kundnöjdhet då fungerande och säker träningsutrustning är en av de mest prioriterade faktorerna inför valet av gym.

Vi följer upp och utvärderar ständigt vår kvalitetsservice och det känns tryggt att kunna säga att både utvärderingen och siffrorna talar för sig själv. Enligt våra mätningar reducerar de av våra kunder som har regelbundna  kvalitetsservicegenomgångar i genomsnitt sina övriga serviceärenden med 40 procentenheter under de första två åren, tack vare att eventuella fel och brister upptäcks och förebyggs i tid.