Tjänster

Vår filosofi är enkel: vi vill inte bara erbjuda produkter i världsklass – vi vill erbjuda våra kunder Sveriges bästa helhetslösningar inom gym- och träningsutrustning, utbildning och service. För oss betyder detta att vi finns med från början som leverantör och samarbetspartner för att kunna anpassa vårt erbjudande efter varje enskild kund. För våra kunder innebär det en trygg och välplanerad investering med främsta mål att maximera kundvärde och lönsamhet.

 

PLANERING, INREDNING OCH LAYOUT

Inledningsvis hjälper vi våra kunder att planera och designa sin anläggning utifrån yta, budget och behov.

MONTERING, LEVERANS OCH INSTALLATION

Vi utför montering, leverans och slutligen installation och av alla maskiner och all utrustning.

UTBILDNING

Genom att höja nivån och kvaliteten på våra kunders träningsutbud, är vi övertygade om att båda parter får ut mer av köpet. Vi erbjuder därför våra kunder såväl skötselgenomgång av maskiner
och utrustning, som grupptränings- och personalutbildning för många av våra produkter och produktserier.

SERVICE OCH KVALITETSSERVICE

På Apirosport strävar vi efter att service och reparationer ska vara hanterade och slutförda inom 72 timmar efter mottagen felanmälan. För de som vill ha en ännu mer friktionsfri vardag erbjuder
vi även ett kvalitetsserviceavtal med en eller flera årliga genomgångar för att åtgärda eventuella bekymmer innan de uppkommer.

 

På Apirosport bygger vi våra kundrelationer på trygghet och det gör vi allra bäst genom att vara kompetenta, långsiktiga, ärliga och att alltid erbjuda en exceptionellt god service

Service och kvalitetsservice

God service är A och O och i allra högsta grad en hygienfaktor där man inte är bättre än sin senaste insats och vi har satsat otroligt mycket under de senaste åren för att förbättra både service och tillgänglighet för våra kunder:

På tre år har vi…

… förbättrat våra rutiner kring service- och reparationsärenden med hjälp av ett nytt ärendehanteringssystem. Detta har
bland annat resulterat i bättre struktur och planering över inkomna ärenden och tack vare detta har vi lyckats med att
förkorta våra ledtider med hela 334 % sedan implementering.

… minskat antalet öppna ärenden med drygt 53 %. Detta trots att försäljning och expansion under samma period ökat
med 57 %.

… satsat mycket på att förbättra vår lager- och reservdelshållning. Idag har vi huvudlager i Helsingborg samt reservdelslager
i Stockholm och Göteborg. Till detta har vi också sex stycken fullutrustade servicebilar redo att utgå från samtliga tre
orter.

Förebyggande service av maskiner och utrustning är i de allra flesta fall den bästa investeringen för din anläggning – på så sätt är du alltid ett steg före. Med Apirosports kvalitetsserviceavtal kan du vara säker på att din anläggning får en korrekt servicegenomgång vilket förebygger oförutsedda driftstopp och därmed förbättrar driftsäkerheten. Vid varje avslutad kvalitetsservice får du ett kvitto på att din utrustning är genomgången i enlighet med vårt kvalitetsserviceprogram samt en sammanställning över eventuella rekommenderade åtgärder. Kvalitetsservicegenomgångar kan göras en eller flera gånger per år beroende på anläggningens storlek och hur många maskiner som finns på plats.

Att sköta om sin träningsutrustning har bara fördelar: driftsäkerheten ökar, maskinerna får en ökad livslängd och därmed ett högre restvärde vid eventuell vidareförsäljning eller återköp. Sist men inte minst får du som gymägare dessutom en förbättrad kostnadskontroll och högre kundnöjdhet då fungerande och säker träningsutrustning är en av de mest prioriterade faktorerna, enligt medlemsundersökningar, inför valet av gym.

VARFÖR KVALITETSSERVICE

Vi väljer att se på träningsutrustning på samma sätt som vi ser på våra kunder: det lönar sig oftast att vårda de man redan har! Enligt våra mätningar reducerar de av våra kunder som har regelbundna kvalitetsservicegenomgångar i genomsnitt sina övriga serviceärenden med 40 procentenheter under de första två åren, tack vare att eventuella fel och brister upptäcks och förebyggs i tid.

 

Vi erbjuder kvalitetservice för all träningsutrustning som är köpt ifrån oss – från cyklar, Indoorwalking- och cardiomaskiner till styrkemaskiner och friviktsutrustning.
Det, är vad vi kallar vi en trygg investering.

Utbildning

På Apirosport är vi övertygade om att mervärde både ger tryggare och gladare kunder och därför kan vi erbjuda en rad olika utbildningar för den som köpt utrustning av oss. Oavsett om kunskapen redan finns på din anläggning i form av redan utbildade PTs, gruppträningsinstruktörer etc. skiljer sig varje varumärke och produktserie mer eller mindre mycket från varandra. Våra utbildningar är därför framtagna för att ge dig den bästa kunskapen om hur just våra maskiner och vår utrustning fungerar och hur den bäst kan användas tillsammans.

SKÖTSELGENOMGÅNG AV MASKINER & UTRUSTNING

Skötselgenomgång ges av en av våra servicetekniker och hålls enklast i samband med installationen. Den innehåller skötselråd för samtliga maskiner, så kallade preventative maintenance, med rekommenderade åtgärder samt korrekta intervaller för dessa och produktgenomgång för den som vill bekanta sig med maskinens funktioner. Skötselgenomgångar ges i huvudsak för den som köpt utrustning från Star Trac, StairMaster, Nautilus och Schwinn.

INSTRUKTÖRSUTBILDNING INDOOR CYCLING

Instruktörsutbildning i indoor cycling vänder sig till de som köpt Schwinn indoor cycling-cyklar och/eller Star Trac Studio-cyklar och hålls av en certifierad Master Trainer, utbildad av Core Health & Fitness. Här har varje anläggning möjlighet att utbilda en eller flera från personalstyrken i att hålla indoor cycling- och gruppträningspass av variarande sort, samt en genomgång av såväl cykel som grundläggande träningslära. Utbildningen ges på svenska.

UTBILDNING HUMANSPORT

I denna utbildning får deltagarna lära sig allt som finns att veta om HumanSport-serien: vad det är för produkter, hur man tränar i respektive maskin och framförallt: hur man lägger upp ett gruppträningspass på allra bästa sätt. En av de många fördelarna med HumanSport-serien är att maskinerna är så anpassningsbara och kan både användas av den som tränar för att bli råstark och den som tränar i rehab- och fysioterapisyfte. Utbildningen går igenom flera olika upplägg för hur träningen kan varieras för att passa alla.

UTBILDNING STAIRMASTER HIIT

StairMaster jobbar efter mottot: the toughest workouts in the gym – något som inte går att ta miste på! StairMaster HIIT Solution erbjuder ett ordentligt, tufft och heltäckande gruppträningsupplägg som garanterat blir en HIIT. Programmet kan anpassas och skalas för att passa alla målgrupper, anläggningens yta och den utrustning som finns tillgänglig på plats. StairMaster HIIT Solution är ett användarvänligt koncept som ger användaren variation, ordentlig träning och inte minst resultat.

UTBILDNING REEBOK FUNCTIONAL ZONE

Funktionell träning för ofta tankarna till HIIT – inte minst då man pratar om CrossFit, men även cirkelträning och Tabata. Vid köp av Reebok Functional Zone paketlösning finns möjlighet att som tillval få en skräddarsydd produktgenomgång och utbildning av vald utrustning.