Montering, leverans och installation

Hur vill du göra med inflytt?

För att göra leverans och installation som snabb och smidig som möjligt tittar vi på hur din lokal ser ut: finns det ett regelrätt varuintag med bredare dörrar? Är det en eller flera våningar? Finns det hiss? Ska du själv i samband med öppning renovera och snygga till din anläggning planeras även detta in för att allt ska bli så tidseffektivt som möjligt.

I den mån det är möjligt förmonterar vi all utrustning för att spara tid på plats vid själva installationen.

Allt emballage som blir kvar tas om hand av våra servicetekniker innan överlämning och om du har ett befintligt gym kan vi ordna med bortforsling av de gamla maskinerna innan vi bär in och installerar de nya.