behålla medlemmar
Dubbelt så många gymmedlemskap säljs i januari”, “Januari är högsäsong för gymmedlemskap”. Jajemen – januari är här och med det även nytändningen för svenskarnas ambitiösa tränings- och hälsomål. Ur försäljningssynvinkel är januari gymägarens julafton, men att sälja medlemskap är en sak – att behålla medlemmarna över tid är en helt annan.

Enligt gammal marknadsföringslag kostar det fem gånger så mycket att förvärva nya kunder som det gör att behålla sina befintliga. En god fingervisning för hur verkligheten är även om siffrorna såklart skiljer sig åt mellan branscher och verksamheter. För dig som är verksam i gym- och träningsbranschen innebär januari en stor möjlighet till att utöka din medlemsbas då många nyårslöften ska infrias och midjemått ska minskas, men ditt arbete börjar egentligen efter avtalet är signerat och klart.

Regel nummer 1: skapa värde för dina medlemmar

Hur vi konsumenter väljer gym är beroende på flera faktorer: någon vill endast ha ett regelrätt gym, utan gruppträningsmöjligheter och med minimalt med bemanning, medan någon annan efterfrågar en fullserviceanläggning med ett stort urval av olika gruppträningspass, servering av mat och dryck och övriga kringtjänster. Det första alternativet återspeglar de medlemmar som är priskänsliga och som gärna inte vill betala extra för någonting som de inte utnyttjar. Alternativ två gäller för de medlemmar som är ute efter valfrihet och flexibilitet och som inte är främmande till ett högre pris.

Du som gymägare har ett slutgiltigt mål: att skapa värde för dina medlemmar. Vad en medlem finner värdefullt är helt och hållet beroende på vilken målgrupp och det är ditt jobb som gymägare att lära känna din/dina målgrupper för att leverera rätt värde till var och en. Kom ihåg – värde är vad man får, inte vad man betalar.

Nå långt med enkla medel

Paul Bedford, även kallad the Retention Guru, har under sina nästan 20 år i gym- och träningsbranschen forskat på kundvård och kundservice och hur man som gymägare med relativt enkla medel kan engagera sina medlemmar, öka besöksfrekvensen och förlänga medlemskapstiden.

Vi frågade honom om hans tre bästa tips som du kan (läs: bör) börja använda redan idag:

  1. Gymintroduktion och löpande support

Att ge alla nya medlemmar, i synnerhet nybörjare och seniorer, en gymintroduktion på 60 minuter och att även erbjuda löpande support och frågor vid behov gör att medlemskapet i genomsnitt förlängs med sju månader.

  1. Interagera med dina medlemmar

Frågor som ”hej, hur är det idag”, om medlemmen behöver hjälp med en maskin eller hur träningsvärken efter förra veckan känns räcker långt! Faktum är att endast fyra interaktionstillfällen med en medlem ökar chansen att han eller hon kommer tillbaka nästa månad med 80 %.

  1. Gör medlemmen till en frekvent besökare

Ju mer frekventa besök medlemmen gör, desto lägre är risken att han eller hon säger upp sitt medlemskap. Endast fyra besök i månaden reducerar risken för uppsägning med 29 % och här gäller regeln the more the merrier. Hjälp dina medlemmar att göra träningen till en vana – och gör det roligt!

Mer från Paul Redford hittar du på hans webbplats Retention Guru.

God fortsättning!