Lika viktigt som det är att snabbt göra en felanmälan och boka service på redan trasiga maskiner är det med regelbunden och förebyggande service . Med vårt kvalitetsserviceavtal får du en total genomgång av hela din maskinpark, en eller flera gånger per år, med målet att förebygga oförutsedda driftstopp innan de inträffar.
Se filmen nedan om vad vårt kvalitetsserviceavtal innebär!