Apirosport vinner servicepris

SERVICE PROVIDER OF THE YEAR 2017

Under Core Health & Fitness årliga distributörsmöte som gick av stapeln förra veckan kammade Apirosport hem priset för bästa serviceorganisation 2017. Priset delas ut till den leverantör i Europa som under året uppvisat bäst ledtider och first time fix rate för samtliga serviceärenden. Detta är tredje året i rad som Apirosport tar emot utmärkelsen och det är förstås extra kul med ett “hat trick”!

De nyckeltal som branschen stävar efter att nå är en ledtid på under 72 timmar från inkommen felanmälan till det att felet är åtgärdat, samt att 90 % av inkomna ärenden ska vara åtgärdade vid första besöket. Hur statistiken samlas in och räknas på varierar dock från leverantör till leverantör: när vi räknar på våra ledtider inkluderar vi kvällar, helger och röda dagar och pausar inte mätaren vid arbetsdagens eller -veckans slut. Vi menar att en felanmälan är en felanmälan oavsett vilken tid på dygnet det är och det är lika viktigt för våra kunder att det blir avhjälpt så fort som möjligt – även om det råkar vara julafton.

Gå in här för att läsa mer om vår service!

Väl mött,

Apirosport